Nidavellir is de thuiswereld van de dwergen in de Noorse mythologie. Jij bent een gerespecteerd lid van de dwergen familie en door de koning op pad gestuurd. Er ligt gevaar op de loer en het reusachtige monster Fafnir dient verslagen te worden. Aan jou de taak om een om de juiste dwergen te rekruteren en een leger te vormen die de strijd kan aangaan met deze bloeddorstige draak. Hoe jij het sterkste leger kan bouwen en wat wij van dit spel vinden lees je in dit artikel van De Dwergen van Nidavellir.

: Serge Laget
: White Goblin Games
: Vanaf 10 jaar
: 2 tot 5 spelers
: ± 30 tot 60 minuten
: Strategisch familiespel

Voordat je begint met lezen willen wij je er van op de hoogte brengen dat dit spel ter beschikking is gesteld door de uitgever om hier een artikel over te maken. Wij hebben onze redactionele vrijheid behouden en je leest in dit artikel dus onze eerlijke mening over dit spel.

Doel van het spel

De Dwergen van Nidavellir is een spel voor 2-5 spelers. Het spel combineert verschillende mechanismes, de belangrijkste hiervan is een biedmechanisme en coin-building. In het spel verzamel je dwergen uit verschillende divisies om zo het sterkste leger te rekruteren. Elke divisie scoort op zijn eigen manier punten. De dwergen verzamel je door erop te bieden, de speler met het hoogste bod heeft de eerste keus. Tijdens het spel kun je je muntwaarde opwaarderen door ze op een juiste manier te combineren. Degene met de meeste punten aan het einde van het spel die mag zich kronen tot winnaar.

Het spelverloop

Opzetten van het spel

Geef elke speler een spelersbord en 5 rode munten van 0 en 2 t/m 5. Daarna ontvangt elke speler afhankelijk van het aantal spelers een edelsteen. Deze edelsteen leg je open neer in de ruimte boven je spelersbord.

Leg daarna de 3 taveernetegels en de handelsfiches in het midden op tafel. Plaats alle heldenkaarten in de drie kaartenhouders, de onderscheidingskaarten worden in de vierde kaartenhouder neergezet. Zorg ervoor dat de linkerkant van de kaarten goed zichtbaar zijn.

Leg de Koninklijke Schat op tafel en leg de munten op de juiste plek in de schat. Verwijder de kaarten met in de rechterhoek een ‘5’ afgebeeld, als je met minder dan vijf spelers speelt. Schud tenslotte de kaarten van Tijdperk 1 en Tijdperk 2 in aparte stapels en leg deze als gedekte trekstapel naar de Koninklijke Schat.

Hetgeen wat iedere speler aan het begin van het spel ontvangt. De waarde van de edelsteen kan afwijken.

Dwergenkaarten
Links bovenin op de kaart zie je welke divisie is afgebeeld. Er zijn vijf soorten divisies: Krijgers – Rood (Zwaard), Jagers – Groen (Blaashoorn), Mijnwerkers – Oranje (Houweel), Smeden – Paars (Smeedhamer) en Ontdekkers – Blauw (Verrekijker). Helemaal links bovenin zie je hoeveel macht de kaart heeft. Bij bijv. Ontdekkers – Blauw een 7 is het 7 machtpunten waard.

Heldenkaarten
De heldenkaarten staan in drie kaartenhouders op tafel, met deze kaarten kun je krachten vrijspelen en zo je leger nog sterker maken. De krachten per heldenkaart staan uitgebreid uitgelegd in de spelregels.

Hoe speel je het spel?

Het spel speelt zich af gedurende twee tijdperken. Bij 2 tot 3 spelers bestaat elk tijdperk uit 4 rondes. Met 4 of 5 spelers bestaat een tijdperk uit 3 rondes.

Dwergen verzamelen
1. Aanbod
Leg een X aantal kaarten van het huidige tijdperk open in elke taveerne. X is gelijk aan het aantal spelers met uitzondering van 2 spelers. Met 2 spelers liggen er 3 kaarten open.

De drie verschillende taveernes.

2. Bieden
Alle spelers werken in deze fase tegelijkertijd. Elke speler bekijkt de kaarten van elke taveerne in het midden om te kijken waar hij of zij het hoogste wilt inzetten, of juist het laagste. Op elke taveerne doe je een bod om een dwerg voor je leger te verzamelen. Leg vervolgens als je een keuze hebt gemaakt, één munt naar keuze op elke taveerneveld van je spelersbord. De twee overige munten leg je gedekt onderaan bij je spelersbord, de ongebruikte munten komen bij het 4de punt aan bod.

3. Onthullen
Als elke speler hun munten gedekt hebben neergelegd begint het onthullen. Iedereen draait de eerste munt om. Wie het hoogste bod heeft mag als eerste een dwerg kiezen van de taveerne die gewonnen is, daarna kiezen de andere spelers hun kaart. Eerst het hoogste bod, daarna het één na hoogste bod, enz. Elke taveerne handel je om de beurt af, dus eerst de taveerne ‘Lachende Goblin’, dan ‘Dansende Draak’ en als laatste ‘Glimmende Paard’. Er staat ook op elke taveernetegel level 1 t/m 3 afgebeeld, zo weet je welke je als eerst moet afhandelen.

Wanneer er sprake is van een gelijk bod, dan mag de gelijkspelende speler met de edelsteen met de hoogste waarde als eerste een dwerg uit de taveerne kiezen. Vervolgens worden de beurten aan de hand van de aflopende waarde van de edelstenen verder afgehandeld. De edelstenen gaan van nummer 5 t/m 1.

Deze twee spelers hebben hetzelfde geboden op de dwergkaarten in de taveerne “De Dansende Draak”. Omdat de linker speler een hogere waarde edelsteen (5) heeft dan de rechter speler (4) wint de linker speler. Hierna worden de edelstenen doorgegeven (zie stap 5).

4. In je beurt
Voer onderstaande acties in deze volgorde uit:

– Kies een kaart uit de juiste taveerne en plaats je gekozen dwergenkaart in je leger. Er zitten ook wat Koninklijke aanbodkaarten in het spel, kaarten met een grote munt met +3 of +5 op de kaart. Deze kaart kun je ook kiezen als deze er ligt, dan voeg je + X aantal toe aan één van je munten op je spelersbord. Wanneer je dus bijv. een kaart met + 3 hebt en je kiest ervoor om de munt 2 van je spelersbord te vervangen, pak je uit het Koninklijke aanbod munt 5 en leg munt 2 daarna af.

– Als je aan de voorwaarden voldoet, rekruteer je een heldenkaart van één van de kaartenhouders. Een held rekruteer je wanneer je een rij, bestaande uit vijf verschillende dwergendivisies compleet hebt. Een heldenkaart die overeenkomt met één van de vijf divisies, wordt aan de juiste divisie toegevoegd. Wanneer je hiermee nog een rij compleet maakt, mag je direct nog een held rekruteren. Je kunt hiermee meerdere rijen tegelijk compleet maken! Er zijn ook zwarte/neutrale heldenkaarten, als je deze kaart kiest wordt deze in de bevelzone neergelegd, links van je spelersbord.

De speler maakt een rij vol met dwergenkaarten. Nu mag hij één van de heldenkaarten uitkiezen en deze toevoegen aan zijn leger. Het kan zijn dat je direct nog een rij compleet maakt, dan mag je wederom een heldenkaart pakken en bij je leger aanleggen.

– Als je een munt met waarde 0 in een taveerne hebt gespeeld moet je het volgende doen:

  • Draai de munten open in je buidel
  • Tel de waarde van de twee munten bij elkaar op
  • Leg de munt met de hoogste waarde af. Wanneer dit een rode munt is wordt deze terug in de doos gelegd. Als het een gele munt betreft dan gaat die terug naar de koninklijke schat
  • Neem de munt uit de koninklijke schat met de waarde van de som van de twee munten. Is de munt niet meer beschikbaar? Dan pak je de munt met de eerstvolgende hogere waarde. De munt met de waarde 0 kan nooit worden geruild.
  • Leg de munten weer gedekt terug in je buidel. Je hebt deze nieuwe munt weer beschikbaar vanaf de volgende ronde.
De speler bied op de eerste taveerne een 0, dan mag je de munten uit je buidel opendraaien. Deze munten hebben samen een waarde van 7. Je legt in dit geval de 4 uit je buidel af en pakt de munt 7 uit de koninklijke schat.

5. Edelstenen
Zodra elke speler een dwergenkaart uit de taveerne heeft genomen, worden de edelstenen van de spelers die een munt met dezelfde waarde hebben ingezet omgeruild. Daarna kan de volgende taveerne afgehandeld worden. De edelstenen worden na de ruil weer in de ruimte bovenop het spelersbord gelegd. De Hiboniet edelsteen 6 kan niet tussen spelers worden omgeruild, deze edelsteen houd je tijdens het spel.

Naar de volgende ronde
Zodra alle drie de taveernes zijn afgehandeld, worden alle munten van het spelersbord genomen en begint de nieuwe ronde.

Einde van Tijdperk 1
De legers van de spelers worden vergeleken met elkaar zodra de trekstapel van Tijdperk 1 op is. Wie de meeste rijen heeft per divisie krijgt een beloning van de Koning, dit wordt een onderscheiding genoemd. In geval van gelijkspel krijgen beide spelers geen onderscheiding. Edelstenen bepalen niet wie de meerderheid heeft bij een gelijkspel.

De onderscheidingskaarten worden in de volgende volgorde gegeven:
De Hand van de Koning (Meerderheid met Krijgers – Rode kaart)
Voeg +5 toe aan één van jouw munten.
Meesterjager (Meerderheid met Jagers – Groene kaart)
Ruil je munt met waarde 0 om met de speciale munt met waarde 3. Deze munt kan niet worden omgeruild.
Hofleverancier Edelsteen (Meerderheid met Mijnwerkers – Oranje kaart)
Leg de hiboniet edelsteen 6 bovenop je huidige edelsteen. De hiboniet edelsteen levert aan het einde van het spel 3 extra machtpunten op. Met de hiboniet edelsteen win je alle gelijke biedingen.
Hofleverancier Wapens (Meerderheid met Smeden – Paarse kaart)
Voeg de Edelsmidkaart met 2 rijen toe aan je leger. Het plaatsen van deze kaart kan leiden tot het rekruteren van heldenkaarten.
Pionier van het Koninkrijk (Meerderheid met Ontdekkers – Blauwe kaart)
Neem 3 kaarten van de trekstapel van Tijdperk 2 en kies hiervan 1 kaart. Een dwergenkaart leg je in je leger neer, het plaatsen van deze kaart kan leiden tot het rekruteren van een heldenkaart. Met een Koninklijke aanbodkaart ruil je direct één van je munten om. Schud de overige 2 kaarten door de trekstapel van Tijdperk 2 heen. Als niemand deze onderscheidingskaart ontvangt, verwijder dan de eerste kaart van Tijdperk 1.

Leg de onderscheidingskaart(en) die je hebt gekregen in jouw bevelzone.

De verschillende onderscheidingskaarten met de daarbij behorende extra’s

Einde van Tijdperk 2 en einde van het spel
De kracht van de legers word berekend zodra de trekstapel van Tijdperk 2 op is. Je krijgt een scoreblok meegeleverd in stijl van het spel. Hierop bereken je hoeveel kracht jouw leger heeft.

Bepaal de macht van elke divisie, tel alle machtpunten van elke divisie apart in jouw leger op. Je kijkt dus per divisie oftewel ‘kleur’ hoeveel rijen je daarvan bezit en zo heeft elke divisie zijn eigen puntentelling.

Dit bereken je als volgt:

Krijgers – Rood: Je telt de punten die linksboven op de kaart staan van alle Krijger kaarten bij elkaar op. De speler die de grootste macht heeft, telt de waarde van de meest waardevolle munt in zijn bezit op bij het aantal machtpunten. In geval van gelijkspel mogen beide spelers de meest waardevolle munt erbij optellen.

Jagers – Groen: Op de spelersborden vind je het tabel van het aantal machtpunten overeenkomend met het aantal rijen van de Jagers.

Mijnwerkers – Oranje: De macht van de Mijnwerkers is gelijk aan het aantal machtpunten vermenigvuldigd met het aantal rijen van de Mijnwerkers.

Smeden – Paars: Op de spelersborden vind je net iets andere tabel dan bij de Jagers, dit is namelijk een wiskundige reeks. Ook kijk je hier weer naar het tabel van het aantal machtpunten overeenkomend met het aantal rijen van de Smeden.

Ontdekkers – Blauw: De macht van de Ontdekkers is gelijk aan het aantal machtpunten op de kaarten van de Ontdekkers.
– Tel alle punten van je neutrale heldenkaarten in je bevelzone op
– Ontvang punten voor de totale waarde van jouw munten die je in bezit hebt

De verschillende divisies dwergenkaarten

Vergeet niet dat als een speler in bezit in van de ‘Hiboniet edelsteen 6’, dan worden er bij die speler drie extra machtpunten bij geteld bij de totale waarde van de munten.

De speler met de meeste machtpunten wint het spel en krijgt de eer om met zijn leger het monster Fafnir te verslaan. In het geval van een gelijkspel, delen de gelijkspelende spelers de overwinning en mogen ze samen het monster Fafnir verslaan.

Handige tips

White Goblin Games heeft een leuke special uitgebracht met meer achtergrondinformatie over het spel, de makers en het proces van uitbrengen. Erg interessant als je het ons vraagt en is hier te vinden. Er is zelfs een gratis promo te vinden.

Online zijn er door spelers zelf varianten bedacht. Zo hebben wij een variant gespeeld met 2 spelers waar je in plaats van 3 kaarten per taveerne open draait er nu maar 2 open neerlegt. De 3e kaart leg je dan gedekt af. Hierdoor is het nog belangrijker de biedingsronde te winnen aangezien je als 2e speler de overgebleven kaart moet pakken in plaats van dat je nog keus hebt uit 2.

Focus je niet alleen op je eigen leger maar ook op die van een ander en pas daar je biedingen op aan. Het kan best zo zijn dat jij een bepaalde kaart niet nodig hebt, maar je tegenstander hier wel veel punten mee scoort. Probeer deze dan voor zijn neus weg te kapen.

Eindbeoordeling

De eenvoud van dit spel is ook direct de kracht. Toen wij het regelboekje uit de doos pakte schrokken wij even, die was toch vrij dik! Maar gelukkig waren de basisregels zo geleerd en was alles erg duidelijk omschreven. Iets wat bij sommige andere spellen nog wel eens een kritiekpuntje kan zijn.

In eerste instantie hebben we het spel met z’n tweeën gespeeld. Je merkt soms dat spellen met een bied mechanisme voor 2 spelers niet helemaal lekker uit de verf komt, dit is bij De Dwergen van Nivadellir zeker niet het geval. De regels zijn hier een heel klein beetje op aangepast zonder dat het de speelervaring aantast. Met meer dan twee spelers is het spel wel uitdagender, je zal met meer spelers rekening moeten houden en hier je tactische keuzes op moeten aanpassen.

Er is nog een belangrijk punt waar De Dwergen van Nidavellir in uitblinkt en dat is de artwork. Jean-Marie Minguez is aan de slag gegaan als illustrator om de Dwergen van Nidavellir een gezicht te geven, en dat is erg goed gelukt. De zwart-wit tekeningen met inkt zijn stuk voor stuk prachtig. Ook het 3D display is erg mooi ontworpen en maakt alle munten erg overzichtelijk.

De Dwergen van Nidavellir is wat ons betreft dan ook echt een aanrader. Je bent continu in het spel betrokken met je eigen strategie en het doorzien van de strategieën van je medespelers. Er is niet één trucje die je kunt gebruiken die je naar de overwinning zal leiden, genoeg te ontdekken dus. Het spel is geschikt voor families maar heeft ook voldoende diepgang voor ervaren bordspelspelers. Daarnaast kan je genieten van de prachtige artwork die de spelbeleving compleet maakt. Wij hebben er na de vele potjes die we al gespeeld hebben nog steeds geen genoeg van.

+ De eenvoud in het spel is ook direct de kracht
+ Hoge herspeelbaarheid met verschillende strategieën
+ Prachtige artwork
– Goed speelbaar met 2 spelers, maar met meer is het wel uitdagender